Hoàng Thị Kim Dung

Chuyên viên tư vấn đầu tư, Genesia Ventures Việt Nam

Dung gia nhập Genesia Ventures quỹ đầu tư có trụ sở tại Nhật Bản, tập trung vào góp vốn cho các startup công nghệ tại Nhật Bản và Đông Nam Á trong giai đoạn đầu phát triển. vào tháng 4 năm 2019.

Dung tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế Osaka, sau đó làm việc tại công ty IBM, phụ trách phát triển các dịch vụ tài chính như hỗ trợ phiếu thưởng và gia tăng giá trị cho máy ATM, thúc đẩy việc áp dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Nhật Bản. Cô cũng tham gia đề xuất các giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ kinh doanh thanh toán điện tử. Sau đó, Dung hỗ trợ các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp của IBM BlueHub. Dung xây dựng cộng đồng các chuyên gia Việt Nam tại Nhật Bản (VPJ) từ giai đoạn đầu, đồng thời phát triển kinh doanh giữa khối chính phủ, doanh nghiệp, giới nghiên cứu để đảm bảo tài trợ cho các hoạt động của tổ chức này.