Nguyễn Nguyên Bảo

Quản lý đào tạo, ManpowerGroup Việt Nam

Nguyễn Nguyên Bảo là chuyên gia khai vấn có chứng chỉ Professional Certified Coach (PCC) của liên đoàn Khai vấn quốc tế (ICF) và Individual Team Coaching Accreditation (ITCA) của European Mentoring and Coaching Council Global. Anh là quản lý đào tạo tại ManpowerGroup Việt Nam, tập đoàn tuyển dụng và tư vấn nhân có mặt tại 80 quốc gia.

Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong vai trò khai vấn, cố vấn đào tạo, và điều phối, anh Bảo đang cộng tác cùng các doanh nghiệp trong nước và tập đoàn đa quốc gia trong các hoạt động đào tạo. Anh cũng có kinh nghiệm quản lý đội nhóm và kinh nghiệm trong lĩnh vực cố vấn kinh doanh ở những tập đoàn đa quốc gia như Nielsen, Synovate Consulting, Great Eastern, LG Electronic, Gcomm. Anh cũng là thành viên của liên đoàn Khai vấn quốc tế và cộng đồng khai vấn Việt Nam (WeCoach).