Nguyễn Thu Hà

Giám đốc phát triển kinh doanh, phân khúc khách hàng thu nhập cao, khối ngân hàng Bán lẻ, Techcombank

Nguyễn Thu Hà hiện đảm nhận vị trí giám đốc Phát triển kinh doanh phân khúc khách hàng có thu nhập cao, bộ phận Phát triển kinh doanh, quản lý Hợp kênh, khối ngân hàng Bán lẻ, ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Bà Hà có 25 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, phụ trách từ mảng bán hàng trực tiếp tới phát triển kinh doanh. Bà Hà là một trong những chuyên gia của dịch vụ ngân hàng ưu tiên dành cho khách hàng cá nhân có tài sản tại Techcombank từ 1 tỉ đồng trở lên. Bà phụ trách tư vấn, hỗ trợ khách hàng thực hiện việc quản lý kế hoạch tài chính cá nhân hiệu quả với những giải pháp được thiết kế chuyên biệt phù hợp theo nhu cầu.

Bà có bằng thạc sĩ về Kinh tế Ngân hàng và Tài chính của CFVG.