Quách Hương

Chuyên gia khai vấn lãnh đạo và điều hành; Nhà sáng lập Coach For Life

Coach Quách Hương là người sáng lập Coach For Life, công ty cung cấp dịch vụ khai vấn (coaching) chuyên sâu cho các nhà lãnh đạo từ năm 2016. Bên cạnh đó, bà đang làm chuyên gia khai vấn điều hành cho một số công ty khai vấn quốc tế nổi tiếng như BTS Coach, Global Coach và Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching. Trước khi trở thành nhà khai vấn chuyên nghiệp, bà có 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Thái Lan và Myanmar.

Trọng tâm trong cách tiếp cận của bà là tập trung vào việc đánh thức sức mạnh bên trong của cá nhân, cụ thể là tập trung vào suy nghĩ tích cực, quản lý cảm xúc và phát triển trí tuệ tâm linh. Bà được chứng nhận là “Người hướng dẫn chánh niệm tại nơi làm việc” của tổ chức Nhà lãnh đạo tỉnh thức. Bà đam mê nhất về chủ đề lãnh đạo tỉnh thức và là tác giả cuốn sách “Nhà lãnh đạo tỉnh thức”. Bà giảng dạy chủ đề “Nhà lãnh đạo tỉnh thức” cho chương trình MBA của CFVG từ năm 2019.