Trần Yên Ly

Nhà sáng lập học viện Nghi thức quốc tế Etík Academy

Trần Yênly là chuyên gia Nghi thức quốc tế được chứng nhận tại Anh Quốc, với thế mạnh tập trung vào khía cạnh của giao tiếp liên văn hoá. Yênly là người sáng lập của Etík Academy – Học viện Nghi thức quốc tế đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2016.

Sống và làm việc trong nhiều môi trường đa văn hoá, Yênly có hiểu biết sâu sắc về sự đa dạng và sự nhạy cảm văn hoá giữa văn hoá phương Đông và phương Tây. Chị nhận ra tầm quan trọng của nghi thức và cung cách ứng xử trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ văn hoá doanh nghiệp đến nhu cầu cá nhân để trở thành công dân toàn cầu trong quá trình hội nhập và thời đại toàn cầu hoá hiện nay. Yênly xây dựng Etík Academy với phương châm đề cao giá trị và phát huy khả năng tiềm ẩn của con người Việt Nam trong quá trình giao lưu và hội nhập với thế giới.